Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

A Little Love là album phòng thu đầu tay của nghệ sĩ Fiona Fung, dưới nhãn hiệu Sony Music. Các album có hai phiên bản. Các ấn bản CD + DVD được phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2008
Lời bài hát: A Little Love
Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love, little kiss
A little hug, little gift
All of little something, these are memories
You make me cry, make me smile
Make me feel that love is true…
You always stand by my side
I dont want to say goodbye You make me cry, make me smile
Make me feel the joy of love.
Oh! kissing you…
Thank you for all the love you always give to me,
Oh! I love you Greatnass as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love, little kiss
Little hug, little gift
All of little something. These are our memories
You make me cry, make me smile
Make me feel the love is true
You always stand by my side
I dont want to say goodbye
You make me cry, make me smile
Make me feel the joy of love
Oh! Kissing you…
Thank you for all the love you always give to me
Oh! I love you
Yes I do . I always do Make me cry, male me smile
Make me feel the love is true
You always stand by my side
I dont want to say goodbye
You make me cry, male me smile
Make me feel the joy of love
Oh! Kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Oh! I love you
To be with you… Oh! I love you…


Đăng ký học đàn tại:
TRUNG TÂM ÂM NHẠC THIÊN PHÚC
250C Chu Văn An, P.26, – Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 09 444 33 779


0 nhận xét:

Đăng nhận xét